От менюто на Finder имате възможност за настройка на вашият десктоп и по-специално какви shortcuts да имате на него.Може да изберете да ви показва или не твърдите дискове или външните устройства, CD/DVD, връзки към сървъри, към които сте свързани.

cheapest cialis prices />