Google направи много постъпки в последно време за да привлече дори още повече вниманието към себе си.Освен търсачката, Google Maps, Google Earth и Gmail бяха пуснати Google Docs, браузъра Chrome и социалната мрежа Google + .Световният информационен гигант не спира само до там.Някак си в сянка остава приложението за 3D моделиране SketchUP и то напълно безплатно.Със SketchUp може да моделирате всичко от обкръжаващия ви свят.Автомобили, сгради, ландшафт, фигури, хора и животни, детайли и каквото се сетите.Няма никакво ограничение в това, което искате да изобразите в 3D.Ако не ви идват идеи имате възможност да си изберете измжеду стотици модела.Едни от най-важните функции на SketchUp са: лесно преминаване от 2D към 3D; прецизна разчертаване в различни мерни единици с възможност за експортиране към AutoCAD или 3D Max; оцветяване на всеки детайл; създаване на подобекти ( групират се няколко обекта в един  и по този начин работата и преместването на новия обект става лесно); може да гледате вътре в модела като го разрязвате; запомняне на изгледи и създаване на анимации; добавяне на информация върху модела, размери и етикети; работа с Google Earth - може да видите вашите модели директно върху определена топография; създаване на терени; импортиране на снимки и използването им в моделите.

Програмата има и платена Pro версия, която предлага разширени възможности за импортиране и експортиране от и във най-различни формати.Цената на платената версия е солидната сума от 638 щатски долара.SketchUp и SketchPro имат версии за Mac OS и Windows.

Сайт: http://sketchup.google.com/