Visual Studio Mac

Microsoft Visual Studio вече и за Mac

"Независимо дали ползвате C#, F#, .NET Core, ASP.NET Core, Xamarin или Unity, вие имате най-добрата в своя клас среда (IDE) за разработка и т.н. natively designed приложения за Mac", това заяви Скот Гутри от Майкрософт за първата версия на Viusal Studio за MacOS.

Microsoft Visual Studio е можеби най-широко разпространената среда за разработка на софтуер в света.Използвани са езиците C# и F#.С помощта на любимите си езици вече може да се пишат приложения за Mac в познатата, любима среда за iOS, MacOS, Andorid и други.

Visual Studio за Mac се предлага в три различни версии, според тип на разработваните приложения - с отворен код или комерсиални:

Visual Studio Community - безплатна, само за приложения с отворен код.Подходяща и за студенти.

Visual Studio Professional - за разработка на комерсиални приложения.

Visual Studio Enterprise - за разработка на комерсиални приложения в големи корпорации.

Microsoft Visual Studio за Mac е възможност програмистите, които вече владеят C# и F# и са свикнали със средата да ползват всичките и предимства за разработката на т.н. кросплатформени приложения.Добър пример за такова приложение е професионалната складова програма IncoPOS разработена от екипа на българската компания VLADSTER.Програмата има версии за Windows, MacOS, Linux и Android.Oчакват се и версии за iOS.

Официалната страница на Viusal Studio: https://www.visualstudio.com